O projektu

Děkujeme za návštěvu našich stránek a těší nás, že se chcete dozvědět více o našem projektu.

Náš projekt je projekt s příběhem, jehož konec bude záležet na nás a taky na lidech, kteří jsou ochotni pomáhat. Pomáhat naději být více vidět ve světě IT!

Jak vznikl projekt Help to Hope

Na počátku tohoto příběhu je komunita lidí kolem Salesiánské farnosti v Českých Budějovicích. Lidí, kteří nezištně pomáhají ostatním, ze srdce a s radostí. Jejich pomoc je nadějí pro mnoho dalších.

Někdy ale i tato naděje potřebuje pomoc. Potřebuje pomoci být více a lépe vidět v online světě, aby se dostala k více lidem, kteří ji potřebují. V dnešní době možná více než kdy předtím, kdy se svět přesouvá do online světa. Martina věnovala farnosti svůj čas a znalosti a vznikly tak nové webové stránky.

A protože takových nadějí, které potřebují pomoc, existuje určitě více, vzniká projekt Help to Hope.

Kdy vznikl projekt Help to Hope

Díky účasti na "Digitální akademii: Web" od Czechitas dostal projekt konkrétní podobu.

Na začátku akademie se k projektu připojila Blanka, která věnovala kus života studiu a práci v kulturních institucích, spolcích, festivalech. Ráda nápad Martiny přijala, protože zviditelnit se potřebují mnohé dobré aktivity i v těchto oblastech, které nezištně svou činností pomáhají, ale nejsou v online světě vidět a obecně se o nich málo ví. Zbytečně tak dobré nápady zapadnou do zapomnění.

Komu by měl projekt pomáhat?

Jednotlivcům, spolkům, organizacím, dobrovolníkům a všem těm, kteří nabízejí nezištně pomoc ostatním z čisté radosti z pomoci druhým. Přinášejí tak naději a potřebují tuto naději více nebo lépe zviditelnit v online světě.

Kdo může pomáhat?

Lidé z IT světa, kteří mají chuť pomoci naději být více vidět na internetu. Tvůrci webů, online marketéři, odborníci na další odvětví webové problematiky (SEO, grafika, ...). Mohou jim darovat své znalosti, svůj čas a vytvořit jim web nebo jim pomoci propagovat jejich online prezentaci, která bude vidět a pomůže naději dostat se k více lidem, kteří ji potřebují.

Tento projekt si klade za cíl propojit tyto dvě strany.

Ti, kteří pomoc potřebují, zde naleznou lidi z IT, kteří nabízejí pomoc. Případně budou moci požádat o předání informací o jejich projektu s žádostí o pomoc.

Lidé z IT komunity zde najdou projekty, které potřebují pomoc, nebo budou moci nabídnout vlastní pomoc dalším potenciálním nadějím.

Propojíme dvě strany jedné mince.